Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOVSKE ORGANIZACIJE IN ORGANIZIRANOST LOVSTVA

 

V skladu z novimi predpisi je v Sloveniji ustanovljenih 408 lovišč in 12 lovišč s posebnim namenom. Po Zakonu o divjadi in lovstvu je Zavod za gozdove Slovenije upravljavec v desetih loviščih s posebnim namenom, v enem lovišču pa Triglavski narodni park, medtem ko z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Vlada RS je z uredbo ustanovila tudi lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju in za upravljavca določila Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije. Zaradi zakonskega pogoja, da mora biti lovišče veliko vsaj 2.000 ha, je bilo treba nekatera manjša lovišča združiti oziroma na novo določiti meje med lovišči. V novo ustanovljenih loviščih pa trajnostno gospodarijo z divjadjo stari upravljavci, in sicer vse do podelitve koncesij novim upravljavcem.

 

Trenutno na območju Republike Slovenije torej deluje 416 lovskih družin, ki so v veliki večini še vedno združene v 18 območnih zvez lovskih družin oz. lovskih zvez, te pa naprej v Lovsko zvezo Slovenije. Zakon o divjadi in lovstvu med lovske organizacije ne prišteva območnih zvez lovskih družin, ampak določa, da je Lovska zveza Slovenije zveza vseh lovskih družin. Območne zveze lovskih družin oz. lovske zveze so seveda lahko oblika organiziranosti lovskih družin v skladu z društveno zakonodajo, torej s prostovoljno odločitvijo njenih članic o združevanju. Zakon o divjadi in lovstvu pa med lovske organizacije uvršča tudi območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljevanju: OZUL), kamor se morajo združevati vsi upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v določenem lovsko upravljavskem območju. Glavna naloga OZUL je letni pregled za oceno pravilnosti izvedenega odstrela v skladu z veljavnimi načrti ter urejanje in usklajevanje skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo.

 

Lovska zveza Slovenije z okrog 22.000 lovci v imenu in za zaščito splošnega interesa družbe ter v skladu z načelom sonaravnega gospodarjenja načrtuje gospodarjenje z divjadjo, izvaja aktivnosti gospodarjenja in varovanja okolja, izobražuje lovce ter javnost obvešča o vseh pomembnih vprašanjih ohranjanja divjadi. Lovska zveza je od leta 1983 aktivna članica FACE (Združenja evropskih lovskih zvez) in od leta 1991 tudi članica CIC (Mednarodnega sveta za lov in ohranitev divjadi).

 

Strokovno mnenje o upravičenosti delovanja lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (.pdf)

 

 

Spletne povezave:

 

Lovska zveza Slovenije

 

Združenje evropskih lovskih zvez

 

Mednarodni svet za lov in ohranitev divjadi