Skoči na vsebino

RAZISKAVE V LOVSTVU

Na področju lovstva in upravljanja z divjadjo se izvajajo različni raziskovalni projekti, katere delno financira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Raziskovalni projekti naj bi pripomogli k izboljšanju upravljanja z divjadjo

 

- Določitev najbolj primernih kazalnikov za spremljanje stanja populacij divjadi in njihovega okolja pri adaptivnem upravljanju 

- Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju

- Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi