Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVLJANJE Z DIVJADJO

Upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi in njenega življenjskega prostora ter obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi. Trajnostno gospodarjenje lahko RS pod določenimi pogoji prenese na usposobljeno pravno osebo kot lovsko pravico.

 

Z jasnim in preglednim strokovnim načrtovanjem, poverjenim Zavodu za gozdove Slovenije, država usmerja razvoj populacij posameznih vrst divjadi in ukrepanja v njenem življenjskem prostoru v okviru večjih, ekološko zaokroženih območij, ob sodelovanju vseh souporabnikov prostora. Osnova načrtovanja je spremljanje stanja divjadi in njenih življenjskih ciklov na podlagi objektivnih bioloških indikatorjev (monitoring) tako v populacijah posameznih vrst divjadi kot njenem okolju - vegetaciji.

 

Zavod za gozdove Slovenije pripravi in izdela predloge letnih lovsko upravljavskih načrtov območij v sodelovanju z lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda RS za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem. Usmeritve, ki jih določajo načrti, so napisane na podlagi smernic desetletnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij (območni načrti) za obdobje 2011-2020.

 

Poročilo o opravljenih javnih posvetih na temo »Sobivanje ljudi in divjadi« v posameznih lovsko upravljavskih območjih  (Priloga.pdf)

 

Letni načrti lovsko upravljavskih območij za leto 2017

 

Letni načrti lovsko upravljavskih območij za leto 2016

 

Letni načrti lovsko upravljavskih območij za leto 2015


Letni načrti lovsko upravljavskih območij za leto 2014

 

Letni načrti lovsko upravljavskih območij za leto 2013

 

Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij 2011-2020