Skoči na vsebino

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.. 

 

V tem programskem obdobju se izvaja Program razvoja podeželja RS 2014-2020.

 

Več informacij o Programu razvoja podeželja najdete tukaj...

 

 

*  *  *