Skoči na vsebino

DAN SLOVENSKE HRANE

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru. Glavni cilj oziroma namen razglasitve tega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju, saj bo mladim poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih strateških ciljev. 

 

V okviru dneva slovenske hrane poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ),sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka. V TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi, in sicer z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci ter posledično vse generacije - da skozi idejo o nujnosti zajtrkovanja spoznajo, da je potrebno biti pozoren, kakšno hrano jemo in posledično, da je lokalna hrana ustreznejši izbor.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK »TSZ«

 

 

Pri obeleževanju dneva slovenske hrane in izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2017 medresorsko sodeluje že 5 ministrstev – poleg MKGP, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za kulturo se letos pridružuje tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Partnerji pri projektu pa so še: Čebelarska zveza Slovenije (pobudnica projekta), Zavod RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza sadjarskih društev Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 


Namen dneva slovenske hrane projekta TSZ in je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja ter zdrav način prehranjevanja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so na primer konzervansi in barvila, taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva. Posebej so izpostavljene posamezne kmetijske panoge: prireja mleka, pridelava žit, čebelarstvo in sadjarstvo. Pomemben poudarek je tudi na splošnem ozaveščanju mladih o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. Prav tako ima dan slovenske hrane namen izobraževati, obveščati in ozaveščati o preprečevanju nastajanja odpadkov, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, racionalnem ravnanju z embalažo in nenazadnje o zmanjševanju količin zavržene hrane. 

  

K pripravi različnih aktivnosti in izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka so vabljeni tudi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi ter javni zavodi, organizacije, itd. Projekt je namreč namenjen tudi navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, drugimi javnimi zavodi, potrošniki ter lokalnimi pridelovalci/predelovalci za nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, pa tudi za povezovanje z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja tudi k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah (naravoslovni dan). 

 

!!!NOVO!!! 

E-katalog primerov dobrih praks letošnjega obeleževanja dneva slovenske hrane in izvedbe Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki so jih izvedli javni zavodi (MKGP, november 2017)

 

Gradivo 2017:

- banner Dan slovenske hrane (.jpg)

- plakat Dan slovenske hrane (.jpg)

- letak Tradicionalni slovenski zajtrk (.pdf)

- odredba o izvedbi projekta (.pdf, .doc)

- zahtevek za povrnitev stroškov TZS (.pdf, .doc)

- banner TSZ: bela podlaga (720x574 pixels), zelena podlaga (724x579 pixels)

 

 

Arhiv ...

Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 ...

Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 ... 

Tradicionalni slovenski zajtrk 2013 ...

Tradicionalni slovenski zajtrk  2013-2011 ...