Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVELJAVITEV NAČELA KRATKIH VERIG

Tolmačenje javno-naročniške zakonodaje glede uresničevanja načela kratkih verig (25. julij 2017)

 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 29. junija 2017 obravnaval problematiko javnega naročanja živil, zlasti v povezavi z možnimi ukrepi za zagotavljanje večjega deleža lokalno pridelanih in predelanih živil. Med razpravo se je izkazalo, da nekateri javni naročniki napačno razumejo določbe petega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki omogočajo uresničevanje t. i. načela kratkih verig, zaradi česar v polnosti ne izkoriščajo zakonskih možnosti za naročanje sezonsko in lokalno pridelane in predelane hrane. Ministrstvo za javno upravo je zato izdalo stališče oziroma interpretacijo relevantnih določb ZJN-3 in jo objavilo na svoji spletni strani.  Iz nje izhaja, da lahko naročnik iz postopka javnega naročanja izloči večkrat po 80.000 EUR živil (brez DDV), vsa izločena živila pa lahko predstavljajo do 20 % vrednosti vseh živil. Predmetno stališče najdete objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

 

Priporočila za javno naročanje živil, ki sta jih oktobra leta 2013 pripravila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za finance, se po uveljavitvi Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 36/2014) ne spreminjajo. Skladno z omenjenimi Priporočili obravnavamo otroke, mladostnike, starejše ljudi in bolnike kot ranljivejšo populacijo. Pri javnem naročanju živil v javnih zavodih, kot so npr. vrtci, šole, bolnice in domovi za starejše, priporočamo, da se upoštevajo načela, merila in pogoji, ki zagotavljajo, da bo hrana, ki jo bodo uživali otroci, mladostniki in ostareli, kakovostna, zdrava in uravnotežena. Potrošnik se na prodajnih policah lahko sam odloči, ali bo izbral živilo pred pretečenim ali po pretečenem roku minimalne trajnosti, ranljive populacije v javnih zavodih pa možnosti izbire nimajo. Določba 27. člena novega, zgoraj citiranega pravilnika o označevanju predpakiranih živil, ki opredeljujejo živila s pretečenim datumom minimalne trajnosti in njihovo dajanje v promet, na sedaj veljavna Priporočila za javno naročanje živil zato ne bo vplivala in njihovo spreminjanje ni predvideno.

 

Anketa o kratkih verigah (oktober 2014)