Skoči na vsebino

ČEBELARSKI PAŠNI RED

  

Na podlagi Pravilnika o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja (Uradni list RS št. 94/10) ministrstvo objavi obrazce za področje pašnih redov oziroma njihovega izvajanja in sicer:

 

  • Vloga za potrditev in dopolnitev pašnega reda (.pdf) (.doc)
  • Predlog za namestitev čebel na pašo (.pdf) (.doc
  • Soglasje za namestitev čebel (.pdf) (.doc
  • Izjava o ustreznih morfoloških in etoloških značilnostih kranjske čebele (.pdf) (.doc
  • Soglasje za postavitev stojišča v bližino stacionarnega čebelnjaka (.pdf) (.doc

 

V skladu z Zakonom o živinoreji čebelarski pašni red predložijo organizacije čebelarjev z območja pasišča, katere potrdi minister z odločbo za obdobje petih let.

 

Izvajalec pašnega reda mora v skladu s 6. členom Pravilnika o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja za obdobje potrjenega pašnega reda voditi naslednje podatke in evidence:

 

  • ime in priimek ter kontaktne podatke upravljavca pašnega reda;
  • časovna obdobja, v katerih potekajo posamezne paše na pasiščih;
  • pisnih soglasij ali pogodb z lastniki zemljišč za obdobje veljavnosti pašnega reda, kjer so določena stojišča;
  • soglasij Zavoda za gozdove Slovenije o primernosti stojišč v gozdnem prostoru.
  • v skladu s 7. in 12. členom pravilnika mora imeti izvajalec pašnega reda izdelan postopek umika čebel s stojišča in v skladu s 13. členom pravilnika javno objavljen izračun stroškov, ki nastajajo pri razporejanju čebel, ter način plačila teh stroškov.

 

Izvajalec pašnega reda mora imeti izdelan tudi postopek za način izkoriščanja čebelje paše s poudarkom na predvidenih ukrepih za zavarovanje čebel pred zastrupitvami s fitofarmacevtskimi sredstvi, skladno s predpisi, ki urejajo uporabo teh sredstev.

 

Več o čebelarstvu...