Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČEBELARSKI PAŠNI RED

  

Na podlagi Pravilnika o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja (Uradni list RS št. 94/10) ministrstvo objavi obrazce za področje pašnih redov oziroma njihovega izvajanja in sicer:

 

  • Vloga za potrditev in dopolnitev pašnega reda (.pdf) (.doc)
  • Predlog za namestitev čebel na pašo (.pdf) (.doc
  • Soglasje za namestitev čebel (.pdf) (.doc
  • Izjava o ustreznih morfoloških in etoloških značilnostih kranjske čebele (.pdf) (.doc
  • Soglasje za postavitev stojišča v bližino stacionarnega čebelnjaka (.pdf) (.doc

 

V skladu z Zakonom o živinoreji čebelarski pašni red predložijo organizacije čebelarjev z območja pasišča, katere potrdi minister z odločbo za obdobje petih let.

 

Izvajalec pašnega reda mora v skladu s 6. členom Pravilnika o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja za obdobje potrjenega pašnega reda voditi naslednje podatke in evidence:

 

  • ime in priimek ter kontaktne podatke upravljavca pašnega reda;
  • časovna obdobja, v katerih potekajo posamezne paše na pasiščih;
  • pisnih soglasij ali pogodb z lastniki zemljišč za obdobje veljavnosti pašnega reda, kjer so določena stojišča;
  • soglasij Zavoda za gozdove Slovenije o primernosti stojišč v gozdnem prostoru.
  • v skladu s 7. in 12. členom pravilnika mora imeti izvajalec pašnega reda izdelan postopek umika čebel s stojišča in v skladu s 13. členom pravilnika javno objavljen izračun stroškov, ki nastajajo pri razporejanju čebel, ter način plačila teh stroškov.

 

Izvajalec pašnega reda mora imeti izdelan tudi postopek za način izkoriščanja čebelje paše s poudarkom na predvidenih ukrepih za zavarovanje čebel pred zastrupitvami s fitofarmacevtskimi sredstvi, skladno s predpisi, ki urejajo uporabo teh sredstev.

 

Več o čebelarstvu...