Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČITEV ČEBEL V REJSKI PROGRAM

V skladu z Uredbo o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08) morajo izvajalci javne službe strokovnih nalog v živinoreji zagotavljati opravljanje nalog javne službe, skladno s sprejetim obsegom nalog v letnem normativnem finančnem programu za izvedbo skupnega temeljnega rejskega program, vsem rejcem, ki svoje živali s pisnimi izjavami vključijo v rejski program.

 

Izjava o vključitvi živali v rejski program (.pdf)

 

Pomembno!

Izjava mora biti pravilno in čitljivo izpolnjena.

 

Originalni izvod izjave hrani priznana rejska organizacija, kopija izjave mora biti poslana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kot del vloge za priznanje rejske organizacije. Priznana rejska organizacija je dolžna, v kolikor ne izvaja vseh nalog sama, obvestiti svoje izvajalce o tem, kateri rejci so vključili svoje živali v izvajanje rejskih programov.

 

Za vse rejce, ki so svoje živali vključili v izvajanje potrjenih rejskih programom pred uveljavitvijo Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji, veljajo do tedaj podpisane izjave.