Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZMNOŽEVANJE DOMAČIH ŽIVALI

 

Na podlagi Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. 51/07), morajo organizacije iz 84. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02-ZŽiv, 110/02-ZUreP-1 (8/03 – popr.), 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) in Veterinarska zbornica Slovenije uskladiti predpisane dokumente o razmnoževanju po tem pravilniku najkasneje do 31. decembra 2007, izvajalci razmnoževanja pa jih morajo v tem roku začeti uporabljati.

 

Zakonodaja...

 

Ne glede na način razmnoževanja domačih živali so izvajalci razmnoževanja ob izvedbi posameznega načina razmnoževanja dolžni izpolniti predpisano dokumentacijo o razmnoževanju, podatke o izvedenem razmnoževanju pa posredovati v centralni register razmnoževanja domačih živali (CRR), skladno z določbami Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali. Podatki morajo biti pravilno in čitljivo vneseni v vse rubrike obrazcev.

 

Obrazci dokumentov o razmnoževanju domačih živali

 

Od 1.1.2008 se smejo uporabljati le naslednji dokumenti o razmnoževanju:

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev dokumentov o razmnoževanju

 

POMEMBNO!!!

Rubrike in mesta posameznih rubrik dokumentov o razmnoževanju se ne smejo spreminjati, dovoljen je logotip ali žig, predtisk logotipa organizacije, ki obrazce uporablja. 

 

Obrazci vseh dokumentov o razmnoževanju so oštevilčeni z enotno neponovljivo številko, izdaja številk pa poteka prek CRR pri ministrstvu.

 

POMEMBNO!!!

Preden odda založnik obrazce v tisk, si mora obvezno pridobiti na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za identifikacijo in registracijo živali (SIR) (e-mail: info.sir(at)gov.si), serijo enotnih neponovljivih številk za posamezno vrsto dokumentov o razmnoževanju!

 

Založnik obrazcev dokumentov o razmnoževanju je organizacija iz 84. člena Zakona o živinoreji ali Veterinarska zbornica Slovenije. Evidenco založnikov obrazcev vodi ministrstvo, ki posameznemu založniku dodeli serijo neponovljivih številk za posamezno vrsto dokumentov o razmnoževanju.

 

Založnik obrazcev dokumentov o razmnoževanju mora obrazce zagotoviti vsem izvajalcem razmnoževanja iz 12. člena Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali in voditi evidenco o številu natisnjenih in izdanih obrazcev tako, da je vzpostavljena povezava med izvajalcem razmnoževanja in enotno neponovljivo številko obrazca. Založnik je dolžan v sedmih dneh od dneva distribucije obrazcev izvajalcem razmnoževanja vnesti v CRR podatke o zaporednih številkah obrazcev dodeljenih posameznemu izvajalcu razmnoževanja po posameznih vrstah obrazcev, z navedbo datuma razdelitve obrazcev.