Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ŽIVINOREJE

Minister pristojen za kmetijstvo najkasneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto izvajalcem usposabljanj na področju živinoreje izda pisno potrdilo o ustreznosti programa usposabljanj in določi najvišjo ceno, ki jo plača uporabnik za posamezni program usposabljanja. Ministrstvo mora zato na podlagi Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje(Uradni list RS, št. 50/07 in  42/12) objaviti seznam izbranih izvajalcev usposabljanj,  njihove programe, cene programov usposabljanj in predviden  rok izvedbe programov usposabljanj.

 

 

Minister pristojen za kmetijstvo najkasneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto izvajalcem usposabljanj na področju živinoreje izda pisno potrdilo o ustreznosti programa usposabljanj in določi najvišjo ceno, ki jo plača uporabnik za posamezni program usposabljanja. Ministrstvo mora zato na podlagi Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje(Uradni list RS, št. 50/07 in  42/12) objaviti seznam izbranih izvajalcev usposabljanj,  njihove programe, cene programov usposabljanj in predviden rok izvedbe programov usposabljanj. 

 

Minister pristojen za kmetijstvo najkasneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto izvajalcem usposabljanj na področju živinoreje izda pisno potrdilo o ustreznosti programa usposabljanj in določi najvišjo ceno, ki jo plača uporabnik za posamezni program usposabljanja. Ministrstvo mora zato na podlagi Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje(Uradni list RS, št. 50/07, 42/2012) objaviti seznam izbranih izvajalcev usposabljanj in njihove programe, cene programov usposabljanj in predviden rok izvedbe programov usposabljanj.

Minister pristojen za kmetijstvo najkasneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto izvajalcem usposabljanj na področju živinoreje izda pisno potrdilo o ustreznosti programa usposabljanj in določi najvišjo ceno, ki jo plača uporabnik za posamezni program usposabljanja. Ministrstvo mora zato na podlagi Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje(Uradni list RS, št. 50/07, 42/2012) objaviti seznam izbranih izvajalcev usposabljanj in njihove programe, cene programov usposabljanj in predviden rok izvedbe programov usposabljanj.

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje (Uradni list RS, št. 50/2007, 42/2012), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, objavi seznam izbranih izvajalcev usposabljanja in njihove programe, cene in predviden rok izvedbe programov usposabljanja. Na podlagi omenjenega pravilnika minister potrdi programe, ki izpolnjujejo pogoje skladno z omenjenim pravilnikom, katere izvajalci usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, predložijo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obdobju od 1. junija do 15. julija tekočega leta. 

Komu so programi usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja namenjeni? 

 

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje je namenjeno oskrbovalcem živali, imetnikom živali za opravljanje zootehničnih opravil, izvajalcem strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, selekcionerji, nadkontrolorji, ocenjevalci domačih živali in podobno), izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja), ter za izvajalce osemenjevanja.

 

Namen programov usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja

 

Glavni namen programa usposabljanja za oskrbovalce živali je predvsem, pridobitev osnovnega znanja s področja oskrbe živali.

 

Program namenjen imetnikom živali za opravljanje zootehničnih opravil, obsega vsebine, kot so: prva pomoč, kastracija pujskov, aplikacijo železovih preparatov, kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih, brušenje zob pri pujskih, oskrbo in nego parkljev in kopit, pripuščanje plemenjakov, zunanji aparativni pregled na brejost, označevanje domačih živali, uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta, dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov, nego in striženje dlake in volne ter čebelarska opravila.

 

Za namen nadgradnje, razširjanja in poglabljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov se bo izvajal program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji. S podobnimi nameni se bo prav tako izvajal program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji. S spremembo Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje se usposabljanje za izvajalce strokovnih  in izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji izvede na vsakih pet let in se zaključi s preizkusom znanja.

 

Program usposabljanja namenjen izvajalcem osemenjevanja, ima namen pridobiti ustrezno usposobljenost za opravljanje osemenjevanja. Izvajalec usposabljanja za izvajalce osemenjevanja je Nacionalni veterinarski inštitut na sedežih svojih območnih enot.

 

Pomembno!

 

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o živinoreji mora biti oskrbovalec živali in imetnik živali za izvajanje posameznih zootehniških opravil ustrezno usposobljen.

 

Oskrbovalec živali je ustrezno usposobljen, če je do 25. februarja 2002 že izvajal opravila pri reji oziroma oskrbi domačih živali, oziroma je uspešno zaključil izobraževanje, kjer je bila, kot predmet vključena živinoreja, ali je že opravil usposabljanje s podobno vsebino, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem usposabljanju. Ostali oskrbovalci živali so dolžni pridobiti ustrezno usposobljenost in znanje v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.

 

Imetnik živali je ustrezno usposobljen, če je do 25. februarja 2000 že izvajal posamezna zootehniška opravila, oziroma, če je uspešno zaključil izobraževanje, kjer je bila, kot predmet vključena živinoreja ali je že opravil usposabljanje s podobno vsebino, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem usposabljanju. Ostali imetniki živali so dolžni pridobiti ustrezno usposobljenost za izvajanje zootehniških opravil v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.