Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OS1: PRILAGODITEV SLOVENSKE RIBIŠKE FLOTE SKUPNOSTI

 

Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti

  • Cilj ukrepa je varovanje in ohranjanje ribolovnih virov (zmanjšanje pritiska na prelovljene ribolovne vire).
  • Upravičenci so pravne ali fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribiči, ki imajo status ribiča fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.
  • Podpora se dodeli lastnikom ali solastnikom tistih ribiških plovil, ki so v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge izvajali ribolov z ribolovnimi orodji za katere je bil ugotovljeno, da je njihov ribolovni napor prekomeren (zaporne plavarice - PS,  pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil - PTM, stoječe zabodne mreže - GNS, trislojne mreže - GTR in pridnene vlečne mreže s širilkami - OTB). Poleg tega je zahtevano, da so bili s temi plovili v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge zadostno aktivni in so v vsakem letu pred oddajo vloge oddali vsaj 60 ladijskih dnevnikov.
  • Stopnja podpore znaša 100 %.
  • Upravičencu pripade premija za trajno ukinitev ribolovne dejavnosti, ki pomeni finančno nadomestilo za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti. V primeru, da je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo plovila za dejavnosti izven ribištva, upravičencu, pripade 70% premije, ki bi jo sicer dobil, če bi plovilo razrezal.
  • Vloge se odobravajo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom ali do porabe bruto tonaže (BT), ki je za ta ukrep določena v Nacionalni shemi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, ki določa, da je lahko dovoljeno v obdobju 24 mesecev od dneva objave  razpisa trajno ukiniti največ 470 BT.