Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OS2: RIBOGOJSTVO, PREDELAVA IN TRŽENJE

 

Produktive naložbe v ribogojstvu

 • Cilj ukrepa je povečanje proizvodnje in števila vrst gojenih rib, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje varnosti in pogojev dela, zaščita pred ribojedimi pticami.
 • Podpora se dodeli za izgradnjo novih ribogojnic ter povečevanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic za vzrejo vodnih organizmov namenjenih za prehrano ljudi.
 • Podpora se ne dodeli za vzrejo rib za poribljavanje in okrasnih rib in alg za farmacevtske in kozmetične namene..
 • Stopnja pomoči lahko znaša do 60 %.
 • Najvišja vrednost podpore lahko znaša do 1.000.000 EUR v programskem obdobju (2007 2013).
 • Projekti se financirajo do porabe sredstev, razpisanih za ta namen.
 • Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti in sicer; gospodarska družba, zadruga, zavod s tržno dejavnostjo, samostojni podjetnik posameznik ter tudi kmetijska gospodarstva v Republiki Sloveniji, ki opravljajo ribogojstvo kot dopolnilno dejavnost ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

 

 Predelava in trženje

 • Cilj ukrepa je povečanje predelovalnih zmogljivosti ter povečanje asortimana in izboljšanje kvalitete ribiških proizvodov, izboljšanje delovnih pogojev ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
 • Podpora se dodeli za izgradnjo novih ali posodobitev starih obratov za predelavo rib s pripadajočo opremo ter obratov za skladiščenje in distribucijo rib s pripadajočo opremo iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva.
 • Podpora se ne dodeli za izgradnjo prostorov za trženje rib in ribiških proizvodov, ki ne izvirajo iz lokalnega ulova ali lokalnega ribogojstva, izgradnjo ali obnovo mest za iztovarjanje ribogojskih proizvodov ter ribiške borze.
 • Stopnja pomoči lahko znaša do 60 %.
 • Najvišja vrednost podpore lahko znaša do 3.500.000 EUR.
 • Projekti se financirajo do porabe sredstev, razpisanih za ta namen.
 • Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti in sicer; gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik in nosilec dopolnilne dejavnosti predelave rib na kmetiji.
 •  

Javno zdravje

 • Cilj ukrepa je zmanjšanje izgub pri gojenju školj v primeru prepovedi prometa s školjkami zaradi pojava biotoksinov, ki so lahko nevarni za zdravje ljudi.
 • Nadomestilo se dodeli aktivnim školjkarjem v primeru, ko je trajala prepovedi prometa s školjkami neprekinjeno najmanj 4 mesece, oziroma je imel školjkar zaradi tega izgubo večjo kot 35 % glede povprečnega prometa v zadnjih treh letih. Nadomestilo se dodeli za največ 12 mesecev v celotnem programskem obdobju (2007 - 2013).
 • Nadomestilo se ne dodeli v primeru drugih izgub pri školjkah ali v primeru prekinjene prepovedi prometa s školjkami, čeprav je trajala skupaj dalj kot 4 mesece.
 • Nadomestilo znaša za vsak dan neprekinjene prepovedi prometa z mehkužci izplača nadomestilo do 17,12 EUR na hektar gojitvene površine.
 • Skupno je na razpolago 200.000 eurov.
 • Nadomestila se izplačujejo do porabe sredstev.
 • Upravičenci so pravne ali fizične osebe s prijavljeno dejavnostjo gojenja školjk v Republiki Sloveniji in koncesijo za neposredno rabo vode za gojenje školjk.