Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OS3: UKREPI V SKUPNEM INTERESU

 

Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja 

 • Cilj ukrepa je posodobitev in oprema obstoječih slovenskih ribiških pristanišč, kar bo prispevalo k izboljšanju delovnih pogojev ribičev, ureditvi infrastrukture v ribiških pristaniščih in mestih iztovora, izboljšanju privezov v ribiških pristaniščih ter vzpostavitvi boljših pogojev za prodajo ribiških proizvodov v pristaniščih.
 • Podpore se dodelijo za že obstoječa ribiška pristanišča v interesu ribičev in gojiteljev, ki uporabljajo pristanišča, ter za prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, če so izvedene naložbe v skupnem interesu, širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja, in usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev.
 • Podpora se ne dodeli za gradnjo novih ribiških pristanišč.
 • Stopnja pomoči lahko znaša do 100 %.
 • Najvišja stopnja pomoči na posameznega upravičenca lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 znaša največ 4.000.000.00 evrov
 • Projekti se financirajo do porabe sredstev, razpisanih za ta namen.
 • Upravičenci so lokalne skupnosti, v katerih se nahajajo ribiška pristanišča.

 

Razvoj novih trgovi n promocijske kampanje

 • Predmet podpore omenjenega ukrepa je nakup dejavnosti, ki zajema: izvajanje promocijskih kampanj za ribiške in ribogojske proizvode in izvajanje promocijskih kampanj za izboljšanje ugleda ribiškega sektorja.
 • Cilj promocijske dejavnosti je izboljšanje prepoznavnosti kakovosti rib, večja poraba rib ter ribiških in ribogojskih proizvodov na prebivalca.
 • Vlagatelji, ki kandidirajo za pridobitev sredstev po tem ukrepu so lahko pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje oglaševalskih storitev in so že oblikovali in vodili vsaj eno nacionalno ali mednarodno oglaševalsko kampanjo.
 • Skupni javni prispevek znaša do 100 % odobrenih upravičenih stroškov.
 • Izbrana bo promocijska kampanja, ki bo na podlagi meril, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, dosegla najvišje število točk.
 • Za namen ukrepa bo razpisanih več javnih razpisov. Projekti se financirajo do porabe sredstev, razpisanih za ta namen.