Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OS 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ RIBIŠKIH OBMOČIJ

Cilj 4. osi Operativnega programa, Trajnostni razvoj ribiških območij, je izboljšati kakovost življenja v obstoječih ribiških skupnostih ter zagotoviti pomoč pri izpolnjevanju razvojnih ciljev skupne ribiške politike. Na obalnem območju bo Slovenija z različnimi ukrepi spodbujala akterje ribiškega sektorja k aktivnejšemu sodelovanju pri razvoju na lokalnem nivoju, ter spodbujala sodelovanje med javnimi ustanovami, privatnim ribiškim in neribiškim sektorjem in vsemi ostalimi zainteresiranimi, ki živijo in delujejo na tem območju.

 

K doseganju navedenih ciljev bosta pripomogla naslednja ukrepa:

  • izbor obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije;
  • izvajanje lokalne razvojne strategije.

 

Na obalnem območju bo Slovenija spodbujala vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, ki bo delovalo kot dejavnik razvoja v območju v skladu s 4. osjo Operativnega programa. Poglavitne upravičene dejavnosti, ki jih izbere obalna akcijska skupina, potrdi organ za upravljanje in so v skladu z osnovno uredbo ES, so:

  • krepitev konkurenčnosti na ribiških območjih,
  • prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem ekoturizma, če te dejavnosti nimajo za posledico povečanja ribolovnega napora;
  • povečevanje raznovrstnosti dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest zunaj ribištva;
  • dodajanje vrednosti ribjim proizvodom;
  • podpiranje infrastrukture za mali ribolov in turizem ter storitev v korist majhnih ribiških skupnosti;
  • varovanje okolja na ribiških območjih za ohranitev njegove privlačnosti, obnavljanje in razvijanje obalnih zaselkov in vasi z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje naravne in arhitekturne dediščine.

 

Slovenija je za celotno programsko obdobje 2007-2013 za izbor obalne akcijske skupine in izvajanje lokalne razvojne strategije namenila 2.885.372 evrov javnih sredstev. To pomeni 2.164.029 evrov (75%) sredstev Evropskega sklada za ribištvo in 721.343 evrov (25%) sredstev Republike Slovenije.

 

Slovenija bo celotni obalni pas, kamor spadajo tri lokalne skupnosti (občine Koper, Izola in Piran), zaradi homogenosti področja, skupne zgodovinske in kulturne dediščine in skupne razvojne strategije obravnavala kot eno območje.

 

Z javnim razpisom bo izbrana ena obalna akcijska skupina, skupaj s predloženo lokalno razvojno strategijo.

 

Lokalna razvojna strategija predstavlja osnovni programski dokument, ki temelji na lokalnem razvojnem potencialu, izraženih problemih in potrebah tega območja, začrtala pa bo tudi razvojne smernice za prihodnost.

 

Evropska komisija je za pomoč in ustrezno izvajanje 4. osi Evropskega sklada za ribištvo ustanovila podporno enoto »FARNET« s sedežem v Bruslju, 36-38 Rue Saint Laurent, 1000 Bruselj.

 

Na spletni povezavi so dostopne dodatne informacije, gradiva in smernice za oblikovanje Obalne akcijske skupine in pripravo Lokalne razvojne strategije.

Kontakt: sekretariat-op.mkgp(at)gov.si

 

 

Farnet - ribištvo