Skoči na vsebino

IZPIT PO PROGRAMU USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKEGA RIBOLOVA

 

Naslednji rok za opravljanje izpita po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova je dne 27. 10. 2016. Izpit bo potekal v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

Izpitna vprašanja bodo sestavljena na podlagi področij iz 2. člena Pravilnika o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih (Uradni list RS, št. 44/05; v nadaljevanju: pravilnik). V ta namen je na spodnji povezavi dostopno izpitno gradivo, ki je sestavljeno iz pravilnika, Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16), navodil za izpolnjevanje ladijskega dnevnika (ladijski dnevnik za sredozemsko morje in ladijski dnevnik Evropskih skupnosti) in ribiškega predpisa Evropske Unije, in sicer Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. 12. 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju.