Skoči na vsebino

EVIDIM

 

Na tej strani bodo na voljo tudi obvestila o morebitni prekinitvi delovanja aplikacije ter predviden čas prekinitve.

  

  • Trenutno ni obvestil.

 

 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo zaključili izdelavo aplikacije za vodenje evidenc malih kurilnih naprav, dimnikarskih storitev in poročanja izvajalcev državne javne gospodarske službe dimnikarstva.

 

Z dokončano aplikacijo in s podatki, ki jih morajo koncesionarji v skladu s predpisi, po katerih se trenutno izvaja dimnikarska javna služba, posredovati v navedene evidence, bodo upravni organi Republike Slovenije in izvajalci dimnikarske javne službe laže dosegali cilje varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

 

Podatki se pošiljajo v skladu z izdanimi navodili Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vsebine in način poročanja, ki so dosegljiva na povezavi: Navodila (pdf, 1MB)

 

Na tej spletni strani so objavljene osnovne informacije o delovanju aplikacije ter spletna povezava na vstopno stran. Za dostop do aplikacije vsak uporabnik potrebuje varnostni certifikat (SIGEN-CA, HALCOM-CA, AC NLB, POŠTARCA, SIGOV-CA). Osnovna navodila za aktivacijo računa in uvoz certifikata v vaš brskalnik so v navodilu (pdf, 173kB)

 

Izdelani podatkovna baza in računalniška aplikacija, ki smo jo poimenovali Evi-Dim, omogoča enostaven vnos, pregled in izvoz podatkov o kurilnih napravah ter na njih opravljenih storitvah. Predvideni sta dve osnovni možnosti obveznega sporočanja podatkov iz katastra dimnikarske evidence v državno evidenco. Prva možnost je komunikacija prek spletnih servisov, druga pa internetna aplikacija, ki omogoča vpisovanje podatkov koncesionarjem, ki nimajo vzpostavljenih elektronskih evidenc.

 
Na voljo sta dve okolji, testno in produkcijsko. Testno in produkcijsko okolje sta ločeni, tako, da lahko v testnem okolju izvajate nemoteno vsa dejanja v skladu z navodili, ki so dostopna v aplikaciji na zavihku DOKUMENTACIJA. 

 

Spletna naslova za dostop sta: