Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNE OBJAVE

Državni zbor Republike Slovenije je dne 23.11.2006 sprejel Zakon o javnem naročanju ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Oba zakona sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 128/06 z dne 8.12.2006, uporabljati pa sta se začela 7. januarja 2007.

 

Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

 

Zakon o javnem naročanju  določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

 

Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev .

 

 

Povezave:

 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja zagotavlja pravno varstvo ponudnikom v sleherni fazi postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo   kot organom najvišje stopnje na tem področju.

 

Portal javnih naročil

 

Od 26. junija 2007 deluje portal javnih naročil ministrstva za finance. Naročniki lahko neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. S portalom upravlja javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ki v celoti zagotavlja tudi tehnično podporo za njegovo delovanje.

 

-------------------------

Vir* Vlada RS