Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-59/2019 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2019 in 2020 MKGP 05.06.2019 08.07.2019 do 12:00
430-80/2019 Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije MKGP 04.06.2019 01.07.2019 do 12:00
430-78/2019 Organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu v letu 2019 MKGP 03.06.2019 14.06.2019 do 12:00
430-45/2019 Analiza vode na bakterijo e.coli v akumulaciji Vogršček ter Dravski kanal MKGP 31.05.2019 10.06.2019 do 12:00
430-47/2019 Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2019 MKGP 30.05.2019 03.07.2019 do 12:00
430-60/2019 Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2019 - 2021 MKGP 24.05.2019 07.06.2019 do 12:00
430-19/2019 Izvedba MEDIAS in SOLEMON raziskave na morju v letih 2019 in 2020 MKGP 06.05.2019 24.06.2019 do 12:00
430-21/2019 Analiza čebeljih pridelkov MKGP 30.04.2019 15.05.2019 do 12:00
430-40/2019 Vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2019 MKGP 05.04.2019 23.04.2019 do 12:00
430-20/2019 Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih in hidromelioracijskih jarkov na območju hidromelioracijskih sistemov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo MKGP 19.03.2019 04.04.2019 do 12:00
430-13/2019 Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2019 in 2020 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine MKGP 22.02.2019 12.03.2019 do 12:00
430-179/2018 Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019 MKGP 20.02.2019 06.03.2019 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23