Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-40/2019 Vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2019 MKGP 05.04.2019 23.04.2019 do 12:00
430-20/2019 Geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih in hidromelioracijskih jarkov na območju hidromelioracijskih sistemov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo MKGP 19.03.2019 04.04.2019 do 12:00
430-13/2019 Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2019 in 2020 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine MKGP 22.02.2019 12.03.2019 do 12:00
430-179/2018 Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019 MKGP 20.02.2019 06.03.2019 do 12:00
430-1/2019 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letih 2019 in 2020 MKGP 19.02.2019 12.03.2019 do 10:00
430-10/2019 Analiza uporabe njiv za potrebe ocena zalog ogljika 2019 MKGP 07.02.2019 25.02.2019 do 12:00
430-2/2019 Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2019 in 2020 MKGP 31.01.2019 19.02.2019 do 12:00
430-183/2018 Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije MKGP 17.01.2019 18.02.2019 do 12:00
430-167/2018 Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 MKGP 18.12.2018 11.02.2019 do 12:00
430-127/2018 Pregled, inventarizacija in monitoring rastlinskih genskih virov, ki so pomembni za prehrano in kmetijstvo in se ohranjajo in situ na kmetijskih gospodarstvih MKGP 17.12.2018 18.01.2019 do 10:00
430-158/2018 Izvedba individualnih svetovanj v letu 2019 in 2020 za KMG, ki so vstopila v ukrep KOPOP MKGP 14.12.2018 16.01.2019 do 10:00
430-168/2018 Postavitev in ureditev razstavnega prostora MKGP na sejmu Grüne Woche 2019 MKGP 04.12.2018 12.12.2018 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22