Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-243/2014 Izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel MKGP 26.11.2014 08.12.2014 do 11:30
430-244/2014 Usposabljanje na področju čebelarjenja 2015-2016 MKGP 25.11.2014 08.12.2014 do 10:00
430-193/2014 Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 MKGP 17.10.2014 28.10.2014 do 10:00
430-174/2014 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti – izdelava projektne rešitve PGD/PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja MOP in MKGP 06.10.2014 20.11.2014 do 12:00
430-168/2014 Izvedba strokovno-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza Ministrstvo za okolje in prostor 26.09.2014 07.10.2014 do 12:00
430-162/2014 Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov, za odsek 1 in odsek 3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.09.2014 25.09.2014 do 12:00
430-178/2014 Tečaj za usposabljanje novih svetovalcev za delo v energetsko svetovalni mreži ENSVET Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 10.09.2014 18.09.2014 do 10:00
430-176/2014 Vzdrževanje in prilagoditve IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč in podpora pri uporabi sistema za potrebe odprave posledic naravnih nesreč in žleda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.08.2014 12.09.2014 do 12:00
430-149/2014 Poročila o obstoječem stanju okolja za območje suhega zadrževalnika na Merinščici in Merinščici, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in usmeritve za fazo IdZ Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.08.2014 05.09.2014 do 12:00
430-172/2014 Izdelava sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeželja 2007-2013 v letu 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.08.2014 26.08.2014 do 10:00
430-170/2014 Izdelava kataloga stroškov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 08.08.2014 06.10.2014 do 10:00
430-164/2014 Nadgradnja centralnega registra kopitarjev za namen administrativne kontrole ukrepov Skupne kmetijske politike Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.08.2014 19.08.2014 do 10:00
1 2 3 4 5