Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-144/2018 Individualno svetovanje za KMG, ki so vstopila v ukrep EK MKGP 21.11.2018 14.12.2018 do 10:00
430-162/2018 Pravni pregled Sporazuma o financiranju med MKGP in Evropskim investicijskim skladom za izvajanje finančnih instrumentov MKGP 12.11.2018 19.11.2018 do 12:00
430-159/2018 Izvajanje Promocije uporabe lesa pri gradnji objektov MKGP 12.11.2018 26.11.2018 do 12:00
430-134/2018 Izvajanje projekta TRIPLE WOOD MKGP 29.10.2018 09.11.2018 do 10:00
430-146/2018 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leto 2019 in 2020 MKGP 26.10.2018 30.11.2018 do 12:00
430-149/2018 Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil MKGP 23.10.2018 05.11.2018 do 10:00
430-148/2018 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018 MKGP 05.10.2018 18.10.2018 do 10:00
430-104/2018 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018. MKGP 05.10.2018 18.10.2018 do 12:00
430-71/2018 Analiza stanja in prilagoditev usposobljenosti mladih kmetov na razmere na trgu MKGP 02.10.2018 22.10.2018 do 10:00
430-143/2018 Možnosti za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju MKGP 28.09.2018 15.11.2018 do 12:00
430-8/2018 Vzpostavitev sistema za elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje podatkov upravičencev za namen izpolnjevanje zahtev ukrepa KOPOP ter njegovo vzdrževanje za obdobje dveh let MKGP 27.09.2018 11.10.2018 do 10:00
430-123/2018 Izdelava računalniške evidence kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti (evidenca shem kakovosti) MKGP 25.09.2018 09.10.2018 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22