Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-104/2018 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018. MKGP 05.10.2018 18.10.2018 do 12:00
430-71/2018 Analiza stanja in prilagoditev usposobljenosti mladih kmetov na razmere na trgu MKGP 02.10.2018 22.10.2018 do 10:00
430-143/2018 Možnosti za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju MKGP 28.09.2018 15.11.2018 do 12:00
430-8/2018 Vzpostavitev sistema za elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje podatkov upravičencev za namen izpolnjevanje zahtev ukrepa KOPOP ter njegovo vzdrževanje za obdobje dveh let MKGP 27.09.2018 11.10.2018 do 10:00
430-123/2018 Izdelava računalniške evidence kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti (evidenca shem kakovosti) MKGP 25.09.2018 09.10.2018 do 12:00
430-139/2018 Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2018 MKGP 17.09.2018 02.10.2018 do 10:00
430-94/2018 Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2019 MKGP 17.09.2018 26.10.2018 do 10:00
430-129/2018 Usposabljanje in izobraževanje na področju čebelarjenja MKGP 04.09.2018 17.09.2018 do 10:00
430-115/2018 Vrednotenje »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 MKGP 09.08.2018 14.09.2018 do 12:00
430-117/2018 Priprava gradiva z vsebinami s področja ribištva za promocijsko kampanjo MKGP 02.08.2018 21.08.2018 do 12:00
430-103/2018 Analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah glede na poreklo izdelka in surovine ter glede na tip blagovne znamke in analiza strukture izdelkov dejanskega nakupa MKGP 05.07.2018 18.07.2018 do 10:00
430-98/2018 Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2018 MKGP 04.07.2018 24.07.2018 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22