Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-107/2015 Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 MKGP 29.04.2015 11.05.2015 do 10:00
430-99/2015 Izdelava študije o možnosti ponovne pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji z oceno tveganja MKGP 10.04.2015 23.04.2015 do 10:00
430-66/2015 Nadzor nad varozo MKGP 08.04.2015 20.04.2015 do 09:00
430-252/2014 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 MKGP 03.04.2015 16.04.2015 do 10:00
430-67/2015 Izvajanje analiz medu 2015-2016 MKGP 01.04.2015 13.04.2015 do 09:00
430-247/2014 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 MKGP 20.03.2015 01.04.2015 do 10:00
430-259/2014 Vzdrževanje namenske programske opreme za podporo procesov zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov s področja ribištva - Inforib MKGP 10.02.2015 25.02.2015 do 10:00
430-14/2015 Izdelava programov dobrobit živali 2015 MKGP 04.02.2015 20.02.2015 do 10:00
430-277/2014 Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za obdobje 2014-2020 MKGP 09.01.2015 20.01.2015 do 10:00
430-243/2014 Izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel MKGP 26.11.2014 08.12.2014 do 11:30
430-244/2014 Usposabljanje na področju čebelarjenja 2015-2016 MKGP 25.11.2014 08.12.2014 do 10:00
430-193/2014 Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 MKGP 17.10.2014 28.10.2014 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22