Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-259/2014 Vzdrževanje namenske programske opreme za podporo procesov zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov s področja ribištva - Inforib MKGP 10.02.2015 25.02.2015 do 10:00
430-14/2015 Izdelava programov dobrobit živali 2015 MKGP 04.02.2015 20.02.2015 do 10:00
430-277/2014 Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za obdobje 2014-2020 MKGP 09.01.2015 20.01.2015 do 10:00
430-243/2014 Izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel MKGP 26.11.2014 08.12.2014 do 11:30
430-244/2014 Usposabljanje na področju čebelarjenja 2015-2016 MKGP 25.11.2014 08.12.2014 do 10:00
430-193/2014 Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 MKGP 17.10.2014 28.10.2014 do 10:00
430-174/2014 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti – izdelava projektne rešitve PGD/PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja MOP in MKGP 06.10.2014 20.11.2014 do 12:00
430-168/2014 Izvedba strokovno-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza Ministrstvo za okolje in prostor 26.09.2014 07.10.2014 do 12:00
430-162/2014 Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov, za odsek 1 in odsek 3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.09.2014 25.09.2014 do 12:00
430-178/2014 Tečaj za usposabljanje novih svetovalcev za delo v energetsko svetovalni mreži ENSVET Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 10.09.2014 18.09.2014 do 10:00
430-176/2014 Vzdrževanje in prilagoditve IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč in podpora pri uporabi sistema za potrebe odprave posledic naravnih nesreč in žleda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.08.2014 12.09.2014 do 12:00
430-149/2014 Poročila o obstoječem stanju okolja za območje suhega zadrževalnika na Merinščici in Merinščici, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in usmeritve za fazo IdZ Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.08.2014 05.09.2014 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21