Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-157/2013 Izvedba ureditev sotočja Predelice in Koritnice, ureditev struge Koritnice do izvedene regulacije pri ČN in sanacija struge Koritnice pod Spodnjim Logom Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 16.09.2013 do 12:00
430-125/2013 Obnova porušenega podpornega zidu pri ga. Gril na Podvinsko – žalski strugi v Vrbju Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 16.09.2013 do 12:00
430-158/2013 Odkup in obdelava podatkov monitoringov populacij izbranih ciljnih vrst ptic za leto 2012 in 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.08.2013 18.09.2013 do 10:00
430-159/2013 Odkup in obdelava podatkov monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.08.2013 18.09.2013 do 10:00
430-154/2013 Ekspertna podpora pri izvedbi programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.08.2013 16.09.2013 do 12:00
430-167/2013 Vzdrževanje in nadgradnje IS Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč in podpora pri uporabi sistema za potrebe odprave posledic poplav november 2012 v letu 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.08.2013 24.09.2013 do 10:00
430-83/2013 Odkup in obdelava podatkov monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 14.08.2013 04.09.2013 do 10:00
430-129/2013 Storitve projektiranja, nabave opreme in gradnje za izvedbo projekta "Ureditev poplavne varnosti na območju Meže in Mislinje – Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 08.08.2013 05.09.2013 do 12:00
430-84/2013 Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 08.08.2013 29.08.2013 do 10:00
430-58/2012 Izvedba storitev ukrepov za obveščanje javnosti v okviru operacije »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - I. faza: Ureditev poplavne varnosti na območjih spodnje Drave, Meže, Mislinje in Dravinje« Ministrstvo za kmetijstvo okolje 08.08.2013 05.09.2013 do 12:00
430-118/2013 Obnova in nakup TSM licenc Minstrstvo za kmetijstvo in okolje 05.07.2013 18.07.2013 do 10:00
430-104/2013 Idejne zasnove za ureditve Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za suhi zadrževalnik na Merinščici Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 02.07.2013 14.08.2013 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23