Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-94/2013 Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil Renault Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.06.2013 01.07.2013 do 10:00
430-77/2013 Spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.05.2013 22.05.2013 do 10:00
430-316/2012 Poročilo o vplivih na okolje za AK Pristava Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.04.2013 20.05.2013 do 10:00
430-315/2012 Poročilo o vplivih na okolje za AK Medvedce Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.04.2013 24.05.2013 do 10:00
430-103/2012 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projektov »Ureditev poplavne varnosti Meže na Ravnah na koroškem in Prevaljah (1. Faza)« ter »poglobitev in razširitev struge Suhadolnice« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 19.04.2013 30.05.2013 do 10:00
430-101/2012 Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na Prevaljah od km 12+743 do km 13+390, odsek Ravne I in Dobja vas (od 8,085 do 11,500)« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 19.04.2013 06.06.2013 do 12:00
430-271/2012 Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "Ureditev poplavne varnosti na območju Meže in Mislinje – Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 19.04.2013 29.05.2013 do 10:00
430-61/2013 Nakup zdravil za zatiranje varoze 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 17.04.2013 10.05.2013 do 11:00
430-62/2013 Izvajanje nalog strokovno tehničnega svetovanja in pomoči oškodovancem pri popotresni obnovi Posočja po potresu 12. 7. 2004 za leti 2013 in 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 11.04.2013 23.05.2013 do 12:00
430-56/2013 Nakup GPS sledilnih naprav za sredozemskega vranjka v okviru projekta SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.03.2013 03.04.2013 do 12:00
430-46/2013 Strok. podlage za vzpostavitev mehanizma zagotavljanja skladnosti Rep. Slovenije z Odločbo št.406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.6.2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.03.2013 03.04.2013 do 10:00
430-48/2013 Podpora pri izvedbi programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18. september 2007 za leti 2013 in 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.03.2013 08.04.2013 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23