Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-18/2013 Menjava čebeljih matic v letu 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.03.2013 11.04.2013 do 11:00
430-37/2013 Izdelava strokovnih podlag za Operativni program oskrbe s pitno vodo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.03.2013 12.04.2013 do 11:00
430-49/2013 Izvajanje podpore pri izvedbi programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav september 2010 za leti 2013 in 2014 Ministrstvo za kmetijstvo za okolje 20.03.2013 13.05.2013 do 12:00
430-19/2013 Interna kontrola medu (2013) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.03.2013 09.04.2013 do 11:00
430-38/2013 Strokovne podlage za pripravo Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju 2013 do 2020 z analizo potenciala zmanjšanja emsij do leta 2030 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 15.03.2013 27.03.2013 do 10:00
430-53/2012 Izvedba projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave, Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.03.2013 12.04.2013 do 10:00
430-56/2012 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projektov "Ureditev poplavne varnosti na območju spodnje Drave" Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.03.2013 22.04.2013 do 10:00
430-14/2013 Izdelava predhodnega vrednotenja in celovite presoje vplivov na okolje Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.02.2013 19.03.2013 do 11:00
430-54/2012-MOP/3 Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave, Drava na območju Malečnika in visokovodni nasip Dogoše« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.01.2013 27.02.2013 do 10:00
430-314/2012 Strokovne podlage za nadgradnjo sistema nadzora nad emisijami snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.01.2013 15.02.2013 do 11:00
430-305/2012 Vzpostavitev sistema za elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje podatkov iz ribolovnih ladijskih dnevnikov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 17.12.2012 22.01.2013 do 11:00
5441-1/2010 Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 07.12.2012 01.02.2013 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23