Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-29/2018 Vzpostavitev elektronske evidence zavezancev plačil prispevka za promocijo MKGP 21.06.2018 04.07.2018 do 10:00
430-35/2018 Izvedba MEDIAS in SOLEMON raziskave na morju v letih 2018 in 2019 MKGP 21.06.2018 28.09.2018 do 10:00
430-96/2018 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018 MKGP 21.06.2018 18.07.2018 do 10:00
430-92/2018 Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju MKGP 14.06.2018 06.07.2018 do 12:00
430-74/2018 Vmesno vrednotenje »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 MKGP 08.06.2018 29.06.2018 do 12:00
430-93/2018 Tisk gradiv v povezavi s programom razvoja podeželja MKGP 08.06.2018 28.06.2018 do 10:00
430-89/2018 Vzorčenje in ocena zalog ogljika v odmrli organski snovi in nadzemni lesni biomasi na kmetijskih zemljiščih v letu 2018 MKGP 08.06.2018 29.06.2018 do 12:00
430-86/2018 Organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu v letu 2018 MKGP 05.06.2018 20.06.2018 do 12:00
430-62/2018 Možnosti za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju MKGP 04.06.2018 20.06.2018 do 12:00
430-51/2018 Prenova modula »Certificiranje hmelja« v sklopu programske opreme sBakhos MKGP 30.03.2018 17.04.2018 do 10:00
430-6/2018 Analiza čebeljih pridelkov MKGP 20.03.2018 30.03.2018 do 10:00
430-23/2018 Tisk gradiv v povezavi s programom razvoja podeželja MKGP 15.03.2018 10.04.2018 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22