Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-163/2017 Izdelava strokovnih podlag s področja kmetijstva MKGP 08.03.2018 12.04.2018 do 10:00
430-28/2018 Analiza namakalnega sistema Vogršček MKGP 02.03.2018 16.03.2018 do 10:00
430-17/2018 Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018 MKGP 22.02.2018 14.03.2018 do 10:00
430-9/2018 Analiza uporabe njiv za potrebe ocena zalog ogljika MKGP 09.02.2018 23.02.2018 do 10:00
430-7/2018 Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018 MKGP 05.02.2018 21.02.2018 do 12:00
430-5/2018 Vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2018 MKGP 05.02.2018 12.03.2018 do 10:00
430-159/2017 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018 MKGP 15.01.2018 24.01.2018 do 10:00
430-157/2017 Izdelava in dopolnitev programov aktivnosti za leti 2018 in 2019 MKGP 09.01.2018 23.01.2018 do 10:00
430-158/2017 Analiza namakalnega sistema Vogršček MKGP 08.01.2018 23.01.2018 do 10:00
430-143/2017 Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju MKGP 21.12.2017 16.01.2018 do 10:00
430-154/2017 Vrednotenje ukrepov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 MKGP 19.12.2017 12.01.2018 do 10:00
430-139/2017 Priprava posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2018 MKGP 12.12.2017 17.01.2018 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22