Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-128/2017 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017 MKGP 12.10.2017 23.10.2017 do 10:00
430-87/2017 Spremljanje kakovosti oljčnega olja v letu 2017 MKGP 12.09.2017 20.09.2017 do 09:00
430-102/2017 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2017 in 2018 MKGP 22.08.2017 11.09.2017 do 10:00
430-82/2017 Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe MKGP 18.08.2017 05.09.2017 do 10:00
430-83/2017 Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju MKGP 18.08.2017 05.09.2017 do 10:00
430-108/2017 Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2017 MKGP 17.08.2017 30.08.2017 do 10:00
430-75/2017 Nakup plovila ribiške inšpekcije za opravljanje nadzora morskega ribištva in po potrebi reševanja na morju MKGP 16.08.2017 26.09.2017 do 10:00
430-96/2017 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017 MKGP 03.08.2017 16.08.2017 do 10:00
430-84/2017 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017 MKGP 28.07.2017 07.08.2017 do 10:00
430-93/2017 Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP MKGP 04.07.2017 09.08.2017 do 10:00
430-69/2017 Analiza uporabe travnikov za potrebe ocena zalog ogljika na travinja MKGP 05.06.2017 14.06.2017 do 10:00
430-66/2017 Organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu v letu 2017 MKGP 30.05.2017 08.06.2017 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22