Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-62/2017 Vzorčenje in ocena zalog ogljika v nadzemni lesni biomasi na kmetijskih zemljiščih v letu 2017 MKGP 23.05.2017 30.05.2017 do 10:00
430-26/2017 Nadgradnja in vzdrževanje sistema RKG-RABA s povezovanjem evidenc MKGP 26.04.2017 01.06.2017 do 10:00
430-21/2017 Analiza čebeljih pridelkov MKGP 24.04.2017 08.05.2017 do 10:00
430-42/2017 Izvedba usposabljanja za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017 MKGP 13.04.2017 04.05.2017 do 10:00
430-44/2017 Študija ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin MKGP 31.03.2017 13.04.2017 do 10:00
430-27/2017 Izdelava študije za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru MKGP 28.03.2017 07.04.2017 do 10:00
430-163/2016 Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP MKGP 27.03.2017 04.05.2017 do 10:00
430-32/2017 Vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2017 MKGP 27.03.2017 04.05.2017 do 10:00
430-19/2017 Raziskava spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam MKGP 27.02.2017 05.04.2017 do 10:00
430-15/2017 Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic MKGP 27.02.2017 09.03.2017 do 09:00
430-16/2017 Aplikativna raziskava karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliva postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo MKGP 27.02.2017 09.03.2017 do 09:00
430-17/2017 Aplikativna raziskava vpliva mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel MKGP 27.02.2017 10.03.2017 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22