Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-57/2016 Analiza in ocena posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin MKGP 12.05.2016 23.05.2016 do 10:00
430-56/2016 Izdelava strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike MKGP 11.04.2016 18.04.2016 do 10:00
430-19/2016 Nadgradnja in vzdrževanje opreme obstoječih sistemov s povezavo in vključevanjem registrov in evidenc MKGP MKGP 31.03.2016 11.05.2016 do 10:00
430-40/2016 Izvedba in organiziranje tekmovanj v oranju v Republiki Sloveniji ter organiziranje in izvedba udeležbe na svetovnem prvenstvu MKGP 30.03.2016 12.04.2016 do 10:00
430-43/2016 Priprava strokovnih podlag za pripravo novega Zakona o živinoreji (Zaž) MKGP 30.03.2016 11.04.2016 do 10:00
430-2/2016 Monitoring populacij izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letih 2016, 2017 in 2018 MKGP 04.03.2016 12.04.2016 do 10:00
430-3/2016 Monitoring ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 MKGP 04.03.2016 12.04.2016 do 10:00
430-4/2016 Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2016, 2017 in 2018 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine MKGP 04.03.2016 12.04.2016 do 10:00
430-216/2015 Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2016 MKGP 15.01.2016 28.01.2016 do 10:00
430-212/2015 Spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja 2016 MKGP 08.01.2016 20.01.2016 do 09:00
430-201/2015 Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 MKGP 10.12.2015 22.12.2015 do 10:00
430-165/2015 Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 MKGP 09.11.2015 21.12.2015 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22