Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-95/2016 Vrednotenje: Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 MKGP 12.08.2016 09.09.2016 do 10:00
430-102/2016 Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016 MKGP 10.08.2016 23.08.2016 do 10:00
430-90/2016 Tisk gradiv Programa razvoja podeželja MKGP 20.07.2016 02.08.2016 do 10:00
430-87/2016 Izdelava pilotnega vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih MKGP 01.07.2016 14.07.2016 do 10:00
430-81/2016 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2016 MKGP 10.06.2016 22.06.2016 do 10:00
430-79/2016 Izdelava strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike MKGP 06.06.2016 14.06.2016 do 10:00
430-60/2016 Zasnova in izvedba nacionalne kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016-2019 MKGP 03.06.2016 11.07.2016 do 10:00
430-57/2016 Analiza in ocena posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin MKGP 12.05.2016 23.05.2016 do 10:00
430-56/2016 Izdelava strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike MKGP 11.04.2016 18.04.2016 do 10:00
430-19/2016 Nadgradnja in vzdrževanje opreme obstoječih sistemov s povezavo in vključevanjem registrov in evidenc MKGP MKGP 31.03.2016 11.05.2016 do 10:00
430-40/2016 Izvedba in organiziranje tekmovanj v oranju v Republiki Sloveniji ter organiziranje in izvedba udeležbe na svetovnem prvenstvu MKGP 30.03.2016 12.04.2016 do 10:00
430-43/2016 Priprava strokovnih podlag za pripravo novega Zakona o živinoreji (Zaž) MKGP 30.03.2016 11.04.2016 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22