Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-5/2014 Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Datum objave: 10.07.2014
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MKO
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, 01 478 9126, alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija obsega:

 
Povabilo ponudnikom;
Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;
priloga 1: Ovojnica;
priloga 2: Prijava;
priloga 3: Projektna naloga;
priloga 4: Predračun;
priloga 5: Vzorec pogodbe;
priloga 6: Izjava o sposobnosti ponudnika in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
priloga 7: Izjave in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;
priloga 8: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvo ponudnika.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
  • Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17. 7. 2014 do 12.00
  • Rok za oddajo ponudb: 24. 7. 2014 do 10.00
  • Čas in kraj izbora ponudb: 24. julij 2014 ob 11.00, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 410 v 4. nadstropju
Nazaj