Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-193/2014 Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
Datum objave: 17.10.2014
Rok za prejem ponudb: 28.10.2014 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, 478 9126, alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumnetacija za javno naročilo Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 obsega :

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
  • Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2014 do 12:00
  • Rok za oddajo ponudb: 28.10.2014 do 10:00
  • Čas in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo 28/10-2014 ob 11.00 uri v sejni sobi št. 410 na Dunajski 22 v Ljubljani.
Nazaj