Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-14/2015 Izdelava programov dobrobit živali 2015
Datum objave: 04.02.2015
Rok za prejem ponudb: 20.02.2015 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Tomo Audič, tel. 01 478 9178, e-pošta: tomo.audic(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v letu 2015 na podlagi 15. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju: Uredba 1305/2013/EU) izvajalo ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja (v nadaljevanju: ukrep svetovanje) ter na podlagi 33. člena iste uredbe ukrep Dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). 

 

Vsebino programa DŽ in obveznosti izvajalca svetovanj določa predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Program DŽ je v skladu z navedenim predlogom uredbe dokument, ki ga za posamezno gospodarstvo, ki izpolnjuje vstopni pogoj glede števila prašičev, izdela izvajalec svetovanj.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2015 12:00:00


Rok za oddajo ponudb
: 20.02.2015 10:00:00

 

Čas in kraj izbora ponudb:  20.02.2015, ob 11.00 uri, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, sejna soba 410, 4. nadstropje

Nazaj