Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-247/2014 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015
Datum objave: 20.03.2015
Rok za prejem ponudb: 01.04.2015 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, tel. 478 9126, e-pošta: alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

V skladu s cilji in prioritetami, določenimi z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, je podporo v okviru programa razvoja podeželja mogoče dodeliti tudi za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz 28. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP). Da bi se v obdobju 2014-2020 ta ukrep lahko kar najbolje in pravilno izvajal, morajo biti kmetje ustrezno in čim bolje seznanjeni z vsebino ukrepa, kot to določa tudi četrti odstavek 28. člena navedene uredbe. Predmet javnega naročila je redno letno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015. Razpisna dokumentacija za navedeno javno naročilo obsega : 

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2015 12:00:00

Rok za oddajo ponudb: 01.04.2015 10:00:00

Čas in kraj izbora ponudb:01.04.2015 ob 11. 00 uri, sejna soba št. 212, 2. nadstropje, Dunajska 22, Ljubljana

 

Nazaj