Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-247/2014 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015
Datum objave: 20.03.2015
Rok za prejem ponudb: 01.04.2015 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, tel. 478 9126, e-pošta: alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

V skladu s cilji in prioritetami, določenimi z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, je podporo v okviru programa razvoja podeželja mogoče dodeliti tudi za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz 28. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP). Da bi se v obdobju 2014-2020 ta ukrep lahko kar najbolje in pravilno izvajal, morajo biti kmetje ustrezno in čim bolje seznanjeni z vsebino ukrepa, kot to določa tudi četrti odstavek 28. člena navedene uredbe. Predmet javnega naročila je redno letno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015. Razpisna dokumentacija za navedeno javno naročilo obsega : 

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.03.2015 12:00:00

Rok za oddajo ponudb: 01.04.2015 10:00:00

Čas in kraj izbora ponudb:01.04.2015 ob 11. 00 uri, sejna soba št. 212, 2. nadstropje, Dunajska 22, Ljubljana

 

Nazaj