Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-135/2015 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016
Datum objave: 31.07.2015
Rok za prejem ponudb: 10.09.2015 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, tel. 01 / 478 93 51, e-pošta: alenka.kozelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija: Predmet javnega naročila  je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 .

 

Razpisna dokumentacija obsega:

- Povabilo ponudnikom; (.pdf)

- Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;

- priloga 1: Ovojnica;

- priloga 2: Prijava;

- priloga 3: Projektna naloga;

- priloga 3a: Navodila za izdelavo načrta preusmeritve v ekološko kmetovanje;

- priloga 3b: Načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva v ekološko predelavo (»Načrt PEK«); 

- priloga 3c: Seznam izdelanih načrtov PEK;

- priloga 4: Predračun;

- priloga 5: Vzorec pogodbe;

- priloga 6: Izjava o sposobnosti ponudnika in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;

- priloga 7: Izjave in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;

- priloga 8: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;

- priloga 9: Menična izjava za resnost ponudbe – vzorec;

- priloga 10: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec.

 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: do 27.8.2015 do 10:00

 

Rok za oddajo ponudb: do 10.9.2015 do vključno 10:00

 

Čas in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 10.9.2015 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, II. nad., sejna soba št. 212, s pričetkom ob 12.00 uri.

Nazaj