Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-164/2015 Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2016
Datum objave: 14.09.2015
Rok za prejem ponudb: 22.10.2015 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, 01/478 93 51, alenka.kozelj@gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija: Predmet javnega naročila  je priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2016 .


 Razpisna dokumentacija obsega:

- priloga 1: Ovojnica;

- priloga 2: Prijava;

- priloga 3: Projektna naloga;

- priloga 3b: Program za Dobrobit živali (»program DŽ«); 

- priloga 3c: Seznam izdelanih programov DŽ; 

- priloga 3d: Izjava zootehnika;

- priloga 4: Predračun;

- priloga 5: Vzorec pogodbe;


Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: do 12.10.2015 do 10:00


Rok za oddajo ponudb: do 22.10.2015 do vključno 10:00


Čas in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 22.10.2015 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, II. nad., sejna soba št. 212, s pričetkom ob 12.00 uri.

Nazaj