Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-148/2016 Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017
Datum objave: 08.12.2016
Rok za prejem ponudb: 13.12.2017 do 13:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, tel. 01/478 93 51, e-pošta: alenka.kozelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

430-148/2016  Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017 

 

Rok za prejem ponudb: 13. 12. 2016 do 13. ure

 

Izdajatelj:   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Status: Veljaven razpis (objavljen)

 

Kontaktna oseba:   Alenka Koželj, 01/478 93 51, alenka.kozelj@gov.si

 

Razpisna dokumentacija: Predmet javnega naročila  je priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017.

 

 Razpisna dokumentacija obsega:

- Povabilo k sodelovanju;

- Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;

- obrazec 1: Ovojnica;

- standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML);

- priloga 2: Projektna naloga, priloga: 2a: Dnevnik in urnik izpustov, priloga 2b: Program za Dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: »program DŽ«), priloga 2c: Seznam izdelanih programov DŽ, priloga 2d: Izjava zootehnika, priloga 2e: Seznam izdelanih izjav zootehnika, priloga 2f: Navodila za izdelavo programa DŽ, priloga 2g: Poročilo o opravljeni storitvi;

- obrazec 3: Predračun;

- obrazec 4: Vzorec pogodbe;

- obrazec 5: Podizvajalci;

- obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: do 12. 12. 2016 do 9:00 ure

 

Rok za oddajo ponudb: do 13. 12. 2016 do vključno 13:00 ure

 

Čas in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 13. 12. 2016 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, IV. nad., sejna soba št. 414, s pričetkom ob 14.00 uri. 

Nazaj