Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-148/2016 Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017
Datum objave: 08.12.2016
Rok za prejem ponudb: 13.12.2017 do 13:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, tel. 01/478 93 51, e-pošta: alenka.kozelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

430-148/2016  Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017 

 

Rok za prejem ponudb: 13. 12. 2016 do 13. ure

 

Izdajatelj:   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Status: Veljaven razpis (objavljen)

 

Kontaktna oseba:   Alenka Koželj, 01/478 93 51, alenka.kozelj@gov.si

 

Razpisna dokumentacija: Predmet javnega naročila  je priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017.

 

 Razpisna dokumentacija obsega:

- Povabilo k sodelovanju;

- Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;

- obrazec 1: Ovojnica;

- standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML);

- priloga 2: Projektna naloga, priloga: 2a: Dnevnik in urnik izpustov, priloga 2b: Program za Dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: »program DŽ«), priloga 2c: Seznam izdelanih programov DŽ, priloga 2d: Izjava zootehnika, priloga 2e: Seznam izdelanih izjav zootehnika, priloga 2f: Navodila za izdelavo programa DŽ, priloga 2g: Poročilo o opravljeni storitvi;

- obrazec 3: Predračun;

- obrazec 4: Vzorec pogodbe;

- obrazec 5: Podizvajalci;

- obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: do 12. 12. 2016 do 9:00 ure

 

Rok za oddajo ponudb: do 13. 12. 2016 do vključno 13:00 ure

 

Čas in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 13. 12. 2016 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, IV. nad., sejna soba št. 414, s pričetkom ob 14.00 uri. 

Nazaj