Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-161/2016 Usposabljanje na področju čebelarjenja
Datum objave: 16.01.2017
Rok za prejem ponudb: 26.01.2017 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, tel. 478 9126, e-pošta: alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

V skladu s 16. členom Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 (Uradni list RS, št. 73/16) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvede javno naročilo za izbiro izvajalca usposabljanj na področju čebelarjenja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

Razpisna dokumentacija obsega :  

 

- Povabilo k sodelovanju;

- Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;

- obrazec 1: Ovojnica;

- standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML);

- priloga 2: Projektna naloga, Program usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju ;

- obrazec 3: Predračun;

- obrazec 4: Vzorec pogodbe;

- obrazec 5: Podizvajalci;

- obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;

 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije, ki so dosegljive na tej spletni strani.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20. 1. 2017 do 12. ure

 

Rok za oddajo ponudb: 26. 1. 2017 do 11. ure

 

Čas in kraj izbora ponudb: 26. 1. 2017 ob 11. uri, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

Nazaj