Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-27/2017 Izdelava študije za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru
Datum objave: 28.03.2017
Rok za prejem ponudb: 07.04.2017 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, tel. 01 / 478 9126, alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Cilj študije je pridobiti celovito oceno trenutnega stanja na področju celostnega pomorskega nadzora ter podati rešitve za izboljšanje nadzora in izmenjave informacij v skladu z 5. točko 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in 1. a točko 80. člena Uredbe 508/2014/EU. Namen javnega naročila je tudi izdelava tehničnih specifikacij za izvedbo izmenjave podatkov (in izboljšanja interoperabilnosti) na področju pomorskega nadzora.

 

Razpisna dokumentacija obsega:

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije, ki so dosegljive na tem spletnem naslovu in/ali objavljena na Portalu javnih naročil/Uradnem listu Evropske Unije.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31. 3. 2017 do 12. ure

Rok za oddajo ponudb: 7. 4. 2017 do 10. ure

Čas in kraj izbora ponudb: Dne 7. 4. 2017 ob 11.uri , Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,Dunajskla 22, 1000 Ljubljana, soba 422. 

Nazaj