Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-21/2017 Analiza čebeljih pridelkov
Datum objave: 24.04.2017
Rok za prejem ponudb: 08.05.2017 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, tel. 01 / 478 93 51, E-pošta: alenka.kozelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega naročila  je izvedba analiz čebeljih pridelkov, v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:

Sklop 1: Analize vzorcev medu, ki vsebuje določitev kakovostnih parametrov skladno s Pravilnikom o medu (Uradni list RS, št. 4/11 in 9/15) in sicer določitev vsebnosti vode, električne prevodnosti, vsebnosti HMF, pelodno analizo in senzorično analizo 

Sklop 2: Analize vzorcev medu za določitev ostankov kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu, in sicer določanje vsebnosti: kumafosa, timola ter razpadnih produktov amitraza 

Sklop 3: Analize čebeljih pridelkov (voska, propolisa in cvetnega prahu - izkopanec in osmukanec) za določitev ostankov kemičnih sredstev za zatiranje varoje, in sicer določanje vsebnosti: kumafosa, timola ter razpadnih produktov amitraza.

 

 

 Razpisna dokumentacija obsega:

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3. 5. 2017 do 12. ure

Rok za oddajo ponudb: 8. 5. 2017 do 10. ure

Čas in kraj izbora ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 8. 5. 2017 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, IV. nad., sejna soba št. 414, s pričetkom ob 12. uri.

Nazaj