Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-128/2017 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017
Datum objave: 12.10.2017
Rok za prejem ponudb: 23.10.2017 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, 478 9126, alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

Predmet javnega naročila je izvedba rednega usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017, v skladu s prilogo 2: Projektna naloga.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/ in obsega naslednje dokumente:

 

Povabilo k sodelovanju;
Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;
- obrazec 1: Ovojnica;
- standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML);
- priloga 2: Projektna naloga s prilogami: obrazec Razmejitev programov usposabljanj, Vabilo, Lista prisotnosti, Anketa;
- obrazec 3: Predračun;
- obrazec 4: Vzorec pogodbe
- obrazec 5: Podizvajalci;
- obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije, ki so dosegljive na spletnem naslovu:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

 

Čas in kraj izbora ponudb:

Dne 23. 10. 2017 ob 11. uri , soba 422.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Dunajska 22,

1000 Ljubljana.

Nazaj