Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-114/2017 Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK
Datum objave: 07.11.2017
Rok za prejem ponudb: 14.12.2017 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Tomo Audič, 01 478 91 78, tomo.audic@gov.si

Razpisna dokumentacija:


Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 do vključno leta 2017.


· Povabilo k sodelovanju (.doc, .pdf)
· Ponudbena dokumentacija
· Priloga 1: Ovojnica
· Standardni obrazec ESPD: Narocnik_ESPD.xml
· Priloga 2: Projektna naloga
· Priloga 2a: Poročilo EK o opravljenem svetovanju na KMG
· Priloga 2b: Podatki za pripravo vzorčnega poročila
· Priloga 2c: Poročilo o izvedeni storitvi
· Priloga 2d: Vzorčno Poročilo
· Obrazec 3: Predračun
· Obrazec 4: Vzorec pogodbe
· Obrazec 5: Podizvajalci
· Obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca
· Obrazec 7: Menična izjava za resnost ponudbe
· Obrazec 8: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti EPGP-758 - vzorec
· Obrazec 9: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
· Obrazec 10: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2017 10:00:00

 

Čas in kraj izbora ponudb: 14. 12. 2017, ob 11. uri,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Dunajska cesta 22,

1000 Ljubljana, sejna soba 414, 4. nadstropje

Nazaj