Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-135/2017 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2017 in 2018
Datum objave: 07.11.2017
Rok za prejem ponudb: 15.11.2017 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

 

Tomo Audič, 01 478 91 78, tomo.audic@gov.si

Razpisna dokumentacija:

 


Naročnik z tem obvestilom spreminja rok za oddajo ponudb, termin javnega odpiranja ponudb in termin pogajanj.

Rok za predložitev ponudbe: Ponudba mora prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta. 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. 11. 2017 do vključno 10.00 ure (lokalni čas).

Odpiranje ponudb: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana, sejna soba št. 414, IV. nadstropje, dne 15. 11. 2017 ob 11.00 uri.

Pogajanja: Naročnik bo v skladu s drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 v postopek naročila male vrednosti vključil pogajanja. Pogajanja bodo potekala na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana, sejna soba št. 414, IV. nadstropje, dne 15. 11. 2017 ob 12.00 uri.

S tem obvestilom se spremeni Povabilo k sodelovanju in Priloga 1: Ovojnica.
Prosimo, da pri pripravi vaše ponudbe upoštevate navedene spremenjene roke in spremenjeno dokumentacijo.


- Povabilo k sodelovanju -spremenjeno (.doc, .pdf)
- Obrazec 1: Ovojnica

Vsa ostala dokumentacija ostaja nespremenjena.

 


 Predmet javnega naročila je Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2017 in 2018.


· Povabilo k sodelovanju (.doc, .pdf)
· Ponudbena dokumentacija
· Priloga 1: Ovojnica
· Standardni obrazec ESPD: Narocnik_ESPD.xml
· Priloga 2: Projektna naloga
· Priloga 2a: Načrt "PEK"
· Priloga 2b: Podatki za pripravo vzorčnega načrta PEK
· Priloga 2c: Poročilo o izvedeni storitvi
· Obrazec 3: Predračun
· Obrazec 4: Vzorec pogodbe
· Obrazec 5: Podizvajalci
· Obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

 

Rok za oddajo ponudb: 15.11.2017 10:00:00


Čas in kraj izbora ponudb: 15. 11. 2017 ob 11.00 uri,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Dunajska cesta 22, Ljubljana, sejna soba št.  414,  IV. nadstropje

Nazaj