Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-147/2017 Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP
Datum objave: 11.12.2017
Rok za prejem ponudb: 15.01.2018 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, 01/478 93 51, alenka.kozelj@gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija obsega:

- Povabilo k sodelovanju;
- Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;
- obrazec 1: Ovojnica;
- standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML) za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5 in sklop 6;
- priloga 2: Projektna nalogapriloga;
- priloga 2a: Poročilo o opravljenem svetovanju na KMG, ki se je vključilo v ukrep KOPOP;
- priloga 2b: Evidenca o delavnih opravilih s podatki za izpolnitev vzorčnega poročila o opravljenem svetovanju (xls datoteka);
- priloga 2c: Poročilo o izvedeni storitvi;
- obrazec: Vzorčno poročilo o opravljeni storitvi svetovanja;
- obrazec 3: Predračun za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5 in sklop 6;
- obrazec 4: Vzorec pogodbe;
- obrazec 5: Podizvajalci za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5 in sklop 6;
- obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;
- obrazec 7: Menična izjava za resnost ponudbe;
- obrazec 8: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758;
- obrazec 9: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe;
- obrazec 10: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za oddajo ponudb: 15.01.2018 10:00:00

 

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2018 10:00:00


Čas in kraj izbora ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 15. 1. 2018 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, IV. nad., sejna soba št. 414, s pričetkom ob 12. uri.

Nazaj