Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-139/2017 Priprava posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2018
Datum objave: 12.12.2017
Rok za prejem ponudb: 17.01.2018 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

 

Tomo Audič, 01 478 91 78, tomo.audic@gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

Namen javnega naročila je izbor izvajalca storitve svetovanja za namen priprave posodobitev programov Dobrobiti živali, pregleda gospodarstev in priprave izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2018.
Storitev svetovanja obsega:


 - pregled gospodarstev in vnos podatkov v CRPš ali posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš za tiste prejemnike svetovanja, ki so v predhodnem letu vstopili v ukrep DŽ in že imajo izdelan program DŽ ter
- izdelavo izjave zootehnika za prejemnike svetovanja, ki bodo v obdobju trajanja obveznosti za ukrep DŽ razširili oziroma dogradili hlevske kapacitete.


- Povabilo k sodelovanju (.doc, .pdf)
- Ponudbena dokumentacija
- obrazec 1: Ovojnica;
- standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML);
- priloga 2: Projektna naloga;
- priloga 2a: Dnevnik in urnik izpustov;
- priloga 2b: Program dobrobiti živali;
- priloga 2c: Seznam izdelanih programov DŽ;
- priloga 2d: Poročilo o izvedeni storitvi;
- priloga 2e: Navodila za izdelavo programa DŽ;
- priloga 2f: Razmejitev vsebin;
- priloga 2g: Izjava zootehnika;
- priloga 2h: Seznam izdelanih izjav zootehnika;
- obrazec 3: Predračun;
- obrazec 4: Vzorec pogodbe;
- obrazec 5: Podizvajalci;
- obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;
- obrazec 7: Menična izjava za resnost ponudbe;
- obrazec 8: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758;
- obrazec 9: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe;
- obrazec 10: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

 

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2018 10:00:00
Rok za oddajo ponudb: 17.01.2018 10:00:00
Čas in kraj izbora ponudb: 17.1.2018, ob 11. uri,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Dunajska cesta 22,

Ljubljana,

sejna soba št. 414, IV. nadstropje

Nazaj