Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-59/2019 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2019 in 2020
Datum objave: 05.06.2019
Rok za prejem ponudb: 08.07.2019 do 12:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, 478 9126, alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javno naročilo Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2019 in 2020. Razpisna dokumentacija obsega:

 

-    Povabilo k sodelovanju; (.pdf)
-    Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti; (.doc)
-    obrazec 1: Ovojnica (za menico skupaj z menično izjavo);
-    standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML);
-    priloga 1: Projektna naloga, obrazec Razmejitev programov usposabljanj, Vabilo, Lista prisotnosti, Anketa, Poročilo o izvedeni storitvi;
-    obrazec 3: Predračun;
-    obrazec 4: Vzorec pogodbe; 
-    obrazec 5: Podizvajalci;
-    obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;
-    obrazec 7: Menična izjava za resnost ponudbe;
-    obrazec 8: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758;
-    obrazec 9: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe;
-    obrazec 10: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije, ki so dosegljive na spletnem naslovu:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/ in/ali objavljena na Portalu javnih naročil/Uradnem listu Evropske Unije.

 

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01. 07. 2019 12:00:00

Čas in kraj izbora ponudb: Dne 8. 7. 2019 ob 12. 15 uri, elektronsko v sistemu e-JN.

Nazaj