Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-65/2012/6 Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi« Ministrstvo za kmetijstvo 15.10.2012 06.11.2012 do 09:00
430-73/2012 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.07.2012 25.07.2012 do 10:00
430-255/2012 Strokovno tehnična podpora pri izvedbi programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav september 2010 za leto 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 24.10.2012 09.11.2012 do 10:00
430-74/2012 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.07.2012 25.07.2012 do 10:00
430-72/2012 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.07.2012 25.07.2012 do 10:00
430-70/2012 Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.07.2012 25.07.2012 do 10:00
430-109/2012 Vzdrževanje programske opreme Register kopitarjev Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.09.2012 25.09.2012 do 10:00
430-20/2012 Analiza obstoječega stanja območja Trebnik in Radigaj s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.07.2012 30.07.2012 do 12:00
430-112/2012 Izvajanja storitev čiščenja na lokaciji Dunajska 47 v Ljubljani Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.07.2012 31.07.2012 do 10:00
430-69/2012 Revizija Göteborškega protokola in projekcije emisij onesnaževal ter TGP Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 24.07.2012 07.08.2012 do 10:00
430-13/2012 Strokovne podlage za pripravo Smernic glede ukrepov za zmanjševanje obremenitev s hrupom, ki ga povzroča cestni in železniški promet Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.07.2012 09.08.2012 do 10:00
430-81/2012 Monitoring GSO v živilih in krmi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 09.08.2012 21.08.2012 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23