Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javno zasebno partnerstvo: Izbor koncesionarjev za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 14.11.2013 15.01.2014 do 10:00
34/12 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta "Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje" MKO 20.03.2012 09.05.2012 do 09:00
4112-24/2011 Gradnja vodne infrastrukture za povečanje poplavne varnosti Dobrne MKO 26.04.2012 16.05.2012 do 12:00
430-1/2019 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letih 2019 in 2020 MKGP 19.02.2019 12.03.2019 do 10:00
430-10/2014 Usposabljanje na področju čebelarjenja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29.01.2014 06.02.2014 do 10:00
430-10/2019 Analiza uporabe njiv za potrebe ocena zalog ogljika 2019 MKGP 07.02.2019 25.02.2019 do 12:00
430-101/2012 Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na Prevaljah od km 12+743 do km 13+390, odsek Ravne I in Dobja vas (od 8,085 do 11,500)« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 19.04.2013 06.06.2013 do 12:00
430-102/2016 Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016 MKGP 10.08.2016 23.08.2016 do 10:00
430-102/2017 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2017 in 2018 MKGP 22.08.2017 11.09.2017 do 10:00
430-103/2012 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projektov »Ureditev poplavne varnosti Meže na Ravnah na koroškem in Prevaljah (1. Faza)« ter »poglobitev in razširitev struge Suhadolnice« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 19.04.2013 30.05.2013 do 10:00
430-103/2018 Analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah glede na poreklo izdelka in surovine ter glede na tip blagovne znamke in analiza strukture izdelkov dejanskega nakupa MKGP 05.07.2018 18.07.2018 do 10:00
430-104/2013 Idejne zasnove za ureditve Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za suhi zadrževalnik na Merinščici Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 02.07.2013 14.08.2013 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23