Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POZIV ZA ODDAJO NACIONALNE PREDPRIJAVE NA NADNACIONALNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V OKVIRU INICIATIVE ERA-NET SUSAN

Rok za oddajo nacionalne predprijave projekta je 31. marec 2016 do 12.00 ure na naslov gp.mkgp(at)gov.si !

                                              

 

Izdajatelj: MKGP

 

Status: odprt poziv v okviru nadnacionalnega javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET  SusAn.

 

Objava: https://www.submission-era-susan.eu/call1

 

Kontaktna oseba: 

 

Kontaktna oseba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ga. Jana Erjavec, tel.št. 01/478 9123 ali jana.erjavec(at)gov.si in ga. Metka Kalinšek, tel.št. 01/478 9009 ali metka.kalinsek(at)gov.si v poslovnem času. 

 

Višina sredstev: 150 000 EUR 

 

Predmet podpore MKGP: 

 

Research Area 1: Improve the productivity, resilience and competitiveness of European Animal Production (Izboljšanje produktivnosti, prilagodljivosti in konkurenčnosti evropske živinoreje)

 

Research Area 3: Improve on-farm practices to enhance consumer acceptability and address societal challenges associated with animal welfare, product quality and safety, biodiversity and provision of ecosystem services.  (Izboljšanje tehnologij rej na kmetijah v smeri večje sprejemljivosti načinov reje za potrošnike in uresničevanje družbenih ciljev v povezavi z dobrim počutjem živali, kakovostjo in varnostjo proizvodov, biotsko raznovrstnostjo in zagotavljanjem ekosistemskih storitev

 

Razpisna dokumentacija: 

 

- Nadnacionalni razpis je objavljen na spletni strani: https://www.submission-era-susan.eu/call1 

- Smernice za prijavitelje (Guideline for applicants), https://www.submission-era-susan.eu/lw_resource/datapool/_items/item_100/susan_call-announcement.pdf

- Nacionalna določila držav, sodelujočih v ERA NET SusAn razpisu za leto 2016, objavljena v Smernicah za prijavitelje, Annex D

 

Obrazci:

 

1. Mednarodna predprijava (prijavitelj je nosilec konzorcija) - rok za oddajo mednarodne predprijave je 29.3.3016 do 12. ure!!!

prijavni obrazci za mednarodno (konzorcijsko) predprijavo so opredeljeni v Annexu B nadnacionalnega razpisa  (dosegljivi v elektronski obliki v spletni aplikaciji eracall.eu

 

2. Nacionalna predprijava (prijavitelj je slovenski partner v konzorciju oz. vodja slovenskih partnerjev), rok za oddajo je 31.3.2016 do 12.00 ure. Slovenski partner/ji mora/jo izpolniti obrazec Vloga za nacionalno predprijavo in prilogo 1.