Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV PREDNOSTNIH RAZISKOVALNIH TEM "ZAGOTOVIMO SI HRANO ZA JUTRI 2011-2020" V LETU 2018

 

 

 

 

V podporo strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja izhodišča za oblikovanje usmeritev in javnega razpisa za izvajanje in financiranja sektorskega Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" za leto 2018.

 

 

 

Sektorski CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" se izvaja na  podlagi Pravilnika o CRP-ih z izvedbo razpisov, ki temeljijo na dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja (Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu).

 

 Vas pozivamo, da nam posredujete, v skladu z določili Pravilnika o CRP-ih in na podlagi sektorskih razvojnih dokumentov,

 

 

 

predloge prednostnih tem oziroma vsebinskih sklopov

 

z navedbo ciljev, ki jih je potrebno z raziskavo doseči.

 

 

 

Predlogi prednostnih tem raziskovanja se morajo umeščati v okvire strateških ciljev:

  • Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane.
  • Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva. 
  • Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin.
  • Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami).

 

Pri oblikovanju predlogov prednostnih tem raziskovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varne hrane ter ribištva je potrebno (tudi v skladu s Pravilnikom CRP) upoštevati predvsem naslednje:

  • Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme določenega področja, za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.
  • Posebej je potrebno prikazati pomen in možnosti predlaganih tem pri prenosu znanja v prakso.
  • Predmet razpisa CRP ne morejo biti ekspertize, študije ali strokovne naloge, od katerih imajo posamezni udeleženci CRP izključno korist.
  • Trajanje projektov je omejeno na eno do največ tri leta.

 

Predlog raziskovalne teme naj vključuje naslednje elemente:

  • Naslov teme (tem);
  • Strateški cilj;
  • Kratka obrazložitev problema (v alinejah);
  • Navedba operativnih ciljev, ki jih je potrebno z izvedbo predlagane raziskovalne teme doseči (cilje opredelite v alinejah);
  • Pomen in možnosti prenosa znanja v prakso;
  • Okvirna vrednost in obdobje trajanja projekta;
  • Naziv predlagatelja.

 

Zbrani predlogi s strani posameznikov in skupin, ki so pristojni za razvojna vprašanja na področjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in varne hrane, bodo podlaga za pripravo izhodišč sektorskega CRP in javnega razpisa v letu 2018.

 

 

 

Predloge prednostnih tem raziskovanja nam posredujte na obrazcu.doc najkasneje do 30. 11. 2017 na naslov crp2018.mkgp@gov.si.

 

 

 

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali pojasnil smo vam na voljo:

  • ga. Jana Erjavec telefon: 478 91 23 ali e-mail: jana.erjavec@gov.si in 
  • g. Janez Zafran (področje gozdarstva), telefon: 478 90 85, e-mail: janez.zafran@gov.si).

 

 

 

Za vaše aktivno sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      mag. Dejan Židan

 

                                                                                                                              minister

 

 

 

 

obrazec_CRP_2018