Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 MKGP 31.05.2019 24.09.2019 do 23:59
Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 MKGP 31.05.2019
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 MKGP 31.05.2019
Ribištvo Četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja MKGP 26.04.2019
NRP 2330-17-0041 Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019 MKGP 12.04.2019 06.05.2019 do 23:55
NRP 2330-17-0041 Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 MKGP 12.04.2019 06.05.2019 do 23:55
NRP 2330-17-0041 Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019 MKGP 12.04.2019 06.05.2019 do 23:55
PP 141710 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2019 MKGP 05.04.2019 30.04.2019 do 14:00
Čebelarstvo Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom. MKGP 22.03.2019
Čebelarstvo Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic MKGP 22.03.2019 30.04.2019 do 12:00
Čebelarstvo Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019. MKGP 22.03.2019
PRP 2014-2020 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 MKGP 15.03.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19